שער הגדה לפסח שנדפסה באוסטרליה עביר החיילים היהודים במלחמת העולם השנייה. 945ו