הגדה של פסח

ספר שנתגבשו בו באופן סופי הדברים שקוראים בליל הסדר ואשר נתחברו בתקופות שונות . גרעין ההגדה כבר נמצא בגמרא ( פסחים קיד—קטז . ( שם באות ארבע הקושיות , משנת רבן גמליאל על אודות "ארבעה בנים ומצוות האב לספר ביציאת מצרים . עליו להתחיל בגנות ; "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו " ולסיים בשבח - גאולת ישראל . ולפי שיטה אחרת פותחים ב " עבדים היינו . " לימים איחדו את כל הטקסטים , ובידינו מצוי הנוסח המלוקט , שנתגבש בעיקרו בשלהי ימי הבית השני , להוציא את הפיוטים והפיזמונים שצורפו בימי הביניים . וזה מבנה ההגדה : ( א ) קידוש על היין . אם חל ליל פסח במוצאי שבת — גם "הבדלה ( ב ) רחיצת ידיים ואכילת הכרפס ; ( ג ) חציית המצות לסעודה ולאפיקומן ; ( ד ) "" הא לחמא עניא . " הזמנה לכל דיכפין ; ( ה ) ארבע הקושיות ; תשובת האב : "עבדים היינו , " המדרש על ארבעה בנים וסיפור השיעבוד והגאולה ; ( ו ) _הפיזמון "דיינו ;" ( ז ) משנת רבן שמעון בן גמליאל על מצוות החג : פסח , מצה , מרור ; ( ח ) שני מזמורי "הלל הראשונים,- ( ט ) ברכת הגאולה . כאן מסתיים החלק הראשון ועוברים לסעודה . החלק השני של ההגדה הוא : ( י _" 1 ברכת המ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור