הגבהה

והמכונה גולל , מתכבד "בגלילת הספר . חסידים ובני עדות המזרח מגביהים את הספר קודם קריאת התורה . הכיבוד בהגבהה נחשב מאוד ; אומרים כי המגביה נוטל שכר כנגד כולם , כלומר כנגד כל בעלי הכיבודים האחרים . הגבהה  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור