הבקר

עיתון עברי יומי בארץ ישראל בשנים . 1965-1935 נוסד בתל אביב על ידי " הציונים הכלליים . " עורכו היה יוסף הפטמן . אחר כך היה לביטאון המפלגה הליבראלית . לימים התאחד עם העיתון "חרות " ונקרא בשם " היום . " לאחר פרק זמן חדל להופיע , ובהגיע הליכוד לשילטון לא היה ברשותו עיתון יומי להסברת עמדותיו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור