הביננו

תפילה הכוללת בקצרה את י " ג הברכות האמצעיות של תפילת העמידה _" ) שמונה עשרה , _( וחותמת ב " ברוך אתה ה י שומע תפילה . " רשאי לאומרה אדם בשעת הדחק , כאשר דעתו מבולבלת עליו עד שתקצר נפשו מהתפלל . כגון בהיותו באמצע הדרך , או במקום שמפריעים לו להתרכז בתפילה או כשאין בידו להתפלל את כל התפילה מחוסר זמן . במקרים כגון אלה אומר את ג י הברכות הראשונות של עמידה " ) אבות , " "גבורות " ו " קדושת ה " י , ( " הביננו , " וג י ברכות אחרונות " ) עבודה , " "הודאה " ו " שלוםיי . ( אומרים " הביננו " רק בקיץ , לפי שבחורף יש לבקש בברכת השנים על הגשמים , והוא הדין במוצאי שבת שיש להוסיף "הבדלה " בברכה רביעית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור