הבדלה

ברכה על הכוס בצאת שבת ויום טוב , להבדיל בין הקודש לחול . יש הסבורים כי מצווה זו מן התורה היא כמו "קידוש , ויש סוברים שהיא מדרבנן , שיש להבדיל את קדושת השבת מן החול הן בכניסתה והן ביציאתה ( רמב " ם שבת כט , א . ( לכתחילה יש להבדיל על היין . אין לו יין , מבדיל על כל משקה חשוב אחר , חוץ מחלב ומים . שלא כמו בקידוש , אין _מכדילין על הפת . אף נשים חייבות בהבדלה , אך כשהן אינן מבדילות לעצמן נוהגים שאינן שותות מן הכוס . את נוסח ההבדלה תיקנו אנשי "כנסת הגדולה . בסדר ההבדלה ארבע ברכות : על היין , על בשמים , על הנר וברכת ההבדלה , ונתנו סימן בדבר ; יבנ " ה . וזה סדר ההבדלה : בנוסח עדות אשכנז אומרים מספר פסוקים מישעיהו ומתהילים שעניינם ביטחון בה י ובישועתו , ופותחים ב " הנה אל ישועתי . " בנוסח עדות המזרח מקדימים חמישה פסוקים מתהילים ( קיח , כה — כט , ( ומתחילים ב " אנא ה י הושיע נא , " ויש שנוהגים לומר במקומם תפילת " הצליחנו . " אצל עדות תימן יש שאומרים את הפיזמון "לנר ולבשמים נפשי מיחלה . " מכאן ואילך נאמרות הברכות . כשמבדיל על היין מברך "בורא פרי הגפן , " ואם על משקה אחר — מברך "שהכל נהיה בדברו ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור