האמונות והדעות

הקדום בספרים הפילוסופיים החשובים של היהדות בימי הביניים . חיברו ר ' "סעדיה גאון ( 942-892 ) בערבית . ניתרגס לעברית במאה הי " ב בידי ר י יהודה _אבן תיבון . רס"ג בא להוכיח , כי העולם נברא על ידי האלוהים ולא היה קיים ועומד מלכתחילה , כדרך שטענו הפילוסופים היווניים ; כי הבורא הוא אחד — הוא האלוהים,- כי הבורא הניח לבני אדם חופש בחירה , אולם הודיעם מראש מה הם המעשים הטובים והרעים , וכי ידועים לפניו מעשיהם לזכות ולחובה וגומל להם על פי מעשיהם . הספר דן גם במהות הנפש , שלדעתו נפש כל , יצור נבראת עם יצירתו ממהות דקה ביותר והיא שוכנת בלב ; וכן בגאולה ובתחיית המתים שבאחרית הימים , וב " מה הטוב לאדם לעשותו בעולם הזה . " רס"ג הניח כי תאריך הגאולה — "הקץ " — הוא שנת 1220 או 1360 או , 1405 אולם אפשר להחישו על ידי תשובה בלב שלם . ללא תשובה שלמה לא תבוא הגאולה גם אז , אלא שהצרות והגזירות שתתרגשנה על עם ישראל לפני בוא הגאולה השלמה יניעו אותו לחזור בתשובה . השקפה זו השפיעה על "מחשבי הקץ " השונים בימי הביניים ועל התנועות המשיחיות . כן דן הספר בחיי העולם הבא ובמהותו . הספר תורגם לאחרונה מחדש על ידי הרב י . ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור