דרך ארץ

הנהגות טובות ונימוסים נאים שבין אדם לחברו ובין האדם לחברה . בדברי חז"ל מצויים הרבה מימרות כיצד לנהוג כיאות . חז " ל משבחים מידת דרך ארץ עד שאמרו : "דרך ארץ קדמה לתורה " ( ויקרא רבה פרשה ט , ג . ( בהשאלה מכונה עיסוקו של אדם לפרנסתו בשם דרך ארץ : "כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ " ( אבות ג , ה . ( הרב * הירש פיתח בגרמניה שיטה חינוכית של "תלמוד תורה עם דרך ארץ " לעיצוב דמות של יהודי משכיל שומר מצוות . בלשון נקייה מכונים חיי אישות בשם "דרך ארץ , " כך , דרך משל , בהגדה של פסח : "וירא את עוניינו — זו פרישות דרך ארץ . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור