דרויאנוב , אלתר

. 1938-1870 עסקן ציוני , סופר ועורך . נולד בליטא , למד בישיבת וולוז י ין , ואחר כך פנה למסחר . הירבה לפרסם רשימות בעיתונות העברית , והיה פעיל באודסה בוועדה ליישוב ארץ ישראל ( שימש כמזכיר הוועדה . ( 1905-1900 _ב 1906 עלה ארצה , אך חזר לרוסיה כעבור שלוש שנים . ב 1921 עלה שוב , וכאן נשאר עד סוף ימיו ( מת בתל אביב . ( עסק , יחד עם "ביאליק ורבניצקי , בעריכת הכרכים הראשונים של "רשומות" — כתב עת לחקר הפולקלור . הירבה לכתוב ביקורות ספרים , פיליטונים , מאמרים על בעיות השעה בעולם הציוני ועוד . יצירתו המפורסמת היא "ספר הבדיחה והחידוד " 3 — ( 1935 ) כרכים ובהם אוסף הבדיחות היהודיות , מנוסחות בחן רב , עם הערות על מקורותיהן וגלגוליהן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור