דפוס עברי

זיקתם העמוקה של היהודים לאות הכתובה , ללימוד ולעיון , החישה את הספרים השתלבותם הראשונים בטכניקה שהופיעו החדשה של עד מעשה שנת הספר 1500 עם ( אינקו המצאת _^ בולות הדפוס _) כבר . ברשימת מצויים כמאתיים ספרים עבריים , שנדפסו ככל הנראה החל בשנת . 1470 הספר הראשון שמצויינים בו מקום ההדפסה ושנת הדפוס הוא "פירוש רש " י על התורה " שנדפס ברג י יו דה קלאבריה שבאיטליה בשנת רל"ה . ( 1475 ) באותו פרק זמן , ואפשר שקודם לכן , כבר החלו מדפיסים ספרים עבריים גם בספרד ובפורטוגל , וגם באיטליה נדפסו ספרים ברומא ובמאנטובה שלא מצויינת בהם שנת ההדפסה וככל הנראה הם קדומים יותר . המדפיסים הראשונים השתדלו להוציא מתחת ידם מלאכה יפה ומתוקנת . כמודל לאות ולעימוד שימשו להם כתבי היד . הם גם דאגו להדפיס מכתבי יד מוגהים היטב והעסיקו מגיהים מומחים . לתנופה רבה במעשה הספר העברי הביאה משפחת שתציגו באיטליה שהדפיסה בסוף המאה הט " ו ובראשית המאה הט " ז בשמונה בתי דפוס יותר ממאתיים ספרים . הם אף הדפיסו בקושטא ובסאלוניקי . במאה השש עשרה חלה התפתחות רבה בדפוס העברי . בתי דפוס הוקמו ברחבי הפזורה היהודית : תורכיה ( קושטא , 1505 סא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור