דניאל, ספר

מספרי הכתובים במקרא . בא לרוב אחרי ספרי אמ " ת ( איוב , משלי , תהלים ) ואחרי חמש המגילות . חיבור הדן בשבח קידוש ה י ובתקוות הגאולה וקרוי על שם דניאל האיש . פרקיו הראשונים של הספר בעברית ויתרו בארמית . בפרקיו הראשונים סיפורים על קורות דניאל וחבריו , ואילו במחציתו חזיונות דניאל . הוא מתואר בספר כחכם וצדיק שחי בימי גלות בבל ובימי השלטון הפרסי שלאחריה . כפעם בפעם הוא משליך את נפשו מנגד למען דתו וניצל על ידי ה י . חזיונותיו של דניאל , שבהם נרמז לו בלשון סתרים על הגאולה העתידה לבוא בעקבות גזירה קשה , עודדו את רוב העם גם בימי המאבק נגד רומא וגם בימי הגלות . חכם וצדיק קדמון בשם דנאל נודע בארצות המזרח הקדום לפני התגבשותו של עם ישראל ואף מוזכר בשירי העלילה האוגריתיים . ביחזקאל מוזכר צדיק קדמון בשם דניאל , פעם עם נוח ואיוב כשלושה צדיקים קדמונים ( פרק יד , כ ) ופעם לעצמו ( כה , ג . ( אך ספק אס זה דניאל של ספרנו . חכמים ייחסו את חיבור הספר לדניאל עצמו . בחלק הראשון ראו סיפור מאורעות היסטוריים ובחלקו האחר חזיונות נבואיים , אף שלפי המסורת היהודית אין דניאל נמנה עס הנביאים . דעת החוקרים האחרונים היא ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור