דמאי, מסכת

מסכת בסדר זרעים העוסקת בדיניהם של תבואה ופירות של עם הארץ החשוד שלא הפריש מעשרות . למסכת דמאי שבעה פרקים , ויש לה גמרא בירושלמי ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור