דם, אסור אכילתו

התורה אסרה אכילת דם של בעלי חיים : "כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר " ( דברים יב , כג . ( שעה שאדם מקריב קרבן על המזבח , בא דם הבהמה לסמל את נפש האדם החוטא : "ואני נתתיו ( את הדם ) לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם , כי הדם הוא בנפש יכפר " ( ויקרא יז , יא . ( האוכל דם חייב "כרת . בשעת שחיטת חיה או עוף חייבים לכסות בעפר את הדס הנשפך לארץ , אך דם הבהמה אינו טעון כיסוי . כדי להכשיר את הבשר לאכילה יש להוציא ממנו את שארית הדם שעודנה ספוגה בו . עושים זאת על ידי הדחה במים , שרייה במים במשך חצי שעה , מליחת כל הבשר במלח למשך שעה אחת , ולאחר מכן הדחה במים ג י פעמים . את הכבד , שבו מתרכז דם רב , צולים על אש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור