דיני ממונות

_לדינים בכל העניינים שבעסקי ממון ורכוש , כגון מקח וממכר , הלוואות , גניבה , גזילה וחבלה . אלה נידונים בפני שלושה דיינים . אם ישבו בדין שניים בלבד אין דינם דין ונקרא בית דין חצוף , ואם הדיין הוא מומחה , דן אפילו יחידי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור