דין

שופט על פי תורת ישראל . ראוי לשמש כדיין "כל מי שהוא חכם ועניו ושפל וירא חטא , ופרקו נאה ורוח הבריות נוחה הימנו " ( תוספתא סנהדרין ז , א . ( " בית דין היה מורכב לפחות משלושה דיינים , וכבר אמרו : ( אבות ד , ח ) "אל תהי דן יחידי , שאין דן יחידי אלא אחד " ( כלומר , הקב " ה . ( אף הורו לדיינים : " הוו מתונים בדין " ( אבות א , א . ( בימי בית שני היו חברים קבועים בבית הדין קרויים בשם "דייני גזירות " ( או "דייני גזילות , _(" על שום שהיו גוזרים גזירות קשות על גזילות ושאר נזקים ( משנה כתובות יג , א . ( שכרם היה מגיע מתרומת הלישכה כפקידי המקדש ( גמרא שם קה ע " א . ( דיינים בורים , שאינם בקיאים בדין היו קרויים "דייני דשפילי " ( כלומר דיינים נמוכים . ( דיינים המעוותים את הדין כונו בשם "דייני סדום . " במדינת ישראל קיימת מערכת שיפוט רבנית מקבילה למערכת השיפוט הכללית , והיא עוסקת בענייני מעמד אישי . חבריה מכונים דיינים . על הדיין לעבור מבחנים קשים וכדי לשמש דיין עליו לקבל אישור מן "הרבנות הראשית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור