דיוואן

קובץ שירים של משורר אחד . מקורה של המלה פרסי והיא הושאלה לעברית מערבית . תחילה שימשה בפי הערבים כשם לספרי חשבונות של משק המדינה ואחר כך לרשימות ממינים שונים . לעיתים קרובות נערכו הדיוואנים לפי חרוזי שיריהם בסדר א " ב . המשוררים שישבו בארצות האיסלאם בימי הביניים , ובייחוד בספרד , שהיה בה מרכז גדול של שירה עברית בימי השילטון המוסלמי , כינסו את שיריהם בדיוואניס . הדיוואן הראשון הנודע לנו מן התקופה הספרדית הוא של יצחק אבן פילפון . ידועים גם הדיוואנים של ר י "שמואל הנגיד , "שלמה אבן גבירול , ר י "יהודה הלוי ואחרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור