דור המדבר

כינוי ליוצאי מצרים , מבן עשרים ומעלה , שנגזר עליהם למות במדבר לאחר חטא המרגלים ( במדבר , פרקים יג-יד . ( על העם נגזר לנדוד במדבר ארבעים שנה , עד שימות כל דור יוצאי מצרים לבד מכלב בן יפונה ויהושע בן נון . לפי האגדה נגזרה הגזירה בתשעה באב , ומאז מיעד יום זה לפורענות . בט " ו באב לאחר מ י שנה בטלה הגזירה ומאז עשאוהו יום טוב . על דור יוצאי מצרים יש הערכות לגנאי ולשבח . נאמר עליהם כי "מקטני אמנה היו " ( פסחים קיח ע " ב ) וכי "דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא" ( סנהדרין קח ע " א . _( מאידך גיסא מכונה דור המדבר "דור דעה " ( זוהר ) ו"אשריהם בעולם הזה ואשריהם בעולם הבא " ( פרקי דרבי אליעזר מ " א , _( על שזכו לכל הנפלאות במצרים , בים ובמדבר , והיו "במעמד הר סיני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור