דוראן,שמעון בן צמח (רשב"ץ)

. 1444-1361 מגדולי חכמי ספרד באלג י יר . נולד בפאלמה באי מיורקה ( ולדעת אחרים בברצלונה , ( למד תורה במיורקה מפי ו ? וידאל אפרים . בצד לימוד התורה וההלכה למד גם מדעים שונים , ואכן היתה לרשב"ץ השכלה תורנית עצומה וידע רב בתחומים שונים במדע : פילוסופיה , תכונה , ובייחוד רפואה . משברח עם משפחתו מספרד עקב הרדיפות התיישב באלג י יר . שימש את ר י יצחק בר ששת ( הריב " ש , ( רבה של אלג י יר , שקירבו הרבה . בשנת 1408 נתמנה רבה של אלג י יר , תפקיד שמילא עד שנת מותו . כל השנים עסק בתורה ובכתיבת חייבוריו עם שהנהיג את עדתו והדריכה . הרשב"ץ היה מגדולי המשיבים . מכל ארצות צפון אפריקה ומחוצה לחן פנו אליו בשאלות . יותר מתשע מאות שאלות ותשובות כונסו בספר חתשב " ץ בעל שלושת החלקים . תשובותיו נחשבות לתעודות משפטיות , וערכן רב גם מן הצד ההסטורי והתרבותי . חיבר עוד ספרים בהלכה , בבירור "תרי " ג המצוות ובפילוסופיה הדתית . הוא אף פייט פיוטי קודש ופירש פיוטיהם של פייטנים קדמונים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור