דברים

החמישי בחמשת חומשי התורה . קרוי על שם מילות הפתיחה שלו : "אלה הדברים . " קרוי גם "משנה תורה " ( דברים יז , יח , ( לפי שבו נישנו דברים שנאמרו בחומשים קודמים , חה שמו בתרגום השבעים ובתרגומים נוספים . יש משערים כי זהו הספר שמצא חלקיהו הכוהן הגדול בבית ה י בימי יאשיהו המלך ( מלכים ב כב , ח — כג , ג . ( החוקרים מתלבטים לגבי זמן חיבורו , יש המקבלים את המסורת שהוא נכתב בימי משה ויש שמפליגיס עד ימי שיבת ציון . בספר סקירה על קורות בני ישראל עד בואם לערבות מואב . יש בו מצוות וחוקים כגון : המקדש וקודשיו , עבודה זרה , בעלי חיים כשרים וטמאים , מעשרות , שמיטה , שלוש רגלים , הנהגה רוחנית ומדינית של העם , ערי מקלט ודיני אישות . כמו כן מדובר בו אודות הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל , מעשיו ודבריו האחרונים של משה , שירת האזינו , ברכת משה ופטירתו . בספר אחת עשרה סדרות ( _פרשות שבוע , _( והוא מחולק בספרים לשלושים וארבעה פרקים . פרשיותיו מאה חמישים ושמונה ; שלושים וארבע פתוחות ומאה עשרים וארבע סתומות . קוראים אותו בחודשים אב , אלול ותשרי . בשמחת תורה מסיימים את קריאתו בקריאת פרשת "וזאת הברכה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור