דברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית־אוטמאן התוגרי

חיבור על תולדות העולם האירופי הנוצרי והעולם המוסלמי , הדן בעיקר בצרפת ובתורכים העותמאניס . נשתלבו בו גם קטעים מתולדות ישראל . חיבר אותו ן יוסף הכהן ( 1553 ) במקביל לספרו "עמק הבכא " — ספר הקורות והתלאות אשר עברו על בית ישראל . זהו החיבור היחיד בעברית המוקדש כמעט בשלימותו להיסטוריה כללית . על אף הפגמים הרבים שבו , מילא תפקיד חשוב , שכן , כדוגמת ספר _""יוסיפון " למדו ממנו יהודים את קורות העיתים . גם מבחינה היסטוריוגרפית יהודית נודעת לו חשיבות משום שמובאת בו דעתם של יהודים על תולדות אומות שונות . נתפרסם במהדורות שונות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור