דביר

( א ) יקודש הקודשים שבבית המקדש , החלק הפנימי והיותר קדוש שבהיכל . בבית המקדש הראשון הוצב בדביר ארון הברית . לכאן נכנס הכוהן הגדול יום אחד בשנה , ביום הכיפורים , להזות דם הפר והשעיר של קרבנות יום הכיפורים ולהקטיר קטורת , ובצאתו מתפלל בהיכל תפילה קצרה על עם ישראל . ( ב ) הוצאת ספרים עבריים . נוסדה בשנת 19 . ' 2 בברלין על ידי ח " נ _ ביאליק , שמריהו לוין וי " ח רבניצקי . בשנת 1924 העתיקה את מישכנה לתל אביב . הוציאה לאור מאות ספרים ובהם כתבי משוררי ספרד , הקלאסיקנים מן הספרות העברית החדשה , ספרי לימוד וספרי ילדים , ספרי מדע וסדרות עממיות ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור