(ר(' דב בר ממזריטש

1710 בקירוב . 1773- מנהיג החסידות בשנים 1773-1760 ויורשו של הבעל שם טוב . נתפרסם תחילה י כ " מגיד " כלומר , כדרשן נודד , ונודע בכינויו " המגיד ממזריטש " ( עיירה בחבל ווהלין שבאוקראינה . ( עיצב את דמותה האירגונית של החסידות : הנהיג את בתי התפילה הנפרדים של החסידים (• שטיבלך , _( שמתפללים בהם לפי סידור האר " י המושתת על "נוסח ספרד " ולא על "נוסח אשכנז ;" את נסיעות החסידים ל"חצר " הרבי,- את פגישתו של הרבי עם קהל חסידיו בסעודות השבת , שבה הוא פותח בניגון ודורש בפני החסידים . ילקוט דרשותיו על פסוקי התנ " ך ועל מאמרי התלמוד וה " זוהר" נקרא "מגיד דבריו ליעקב " או "ליקוטי אמרים , " ובשינוי עריכה — "אור תורה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור