(ה)גשם,תפלת

תפילת בקשה שירדו גשמי ברכה בעיתם ובכמויות מספיקות . התפילה נאמרת _בארץ ישראל -בשמחת תורה , ובחוץ לארץ — בשמיני עצרת . אמנם בחג "הסוכות נידונין על המים ולכן מנסכים בו מים על גבי המזבח , אך את תפילת הגשם דחו עד שיצאו מן הסוכה , לפי שהגשם היורד על הסוכה ויושביה אינו לברכה . במנהגים העתיקים היא נאמרה בתוך תפילת מוסף , כהקדמה להזכרת גבורות גשמיים : "משיב הרוח ומוריד הגשם . " ומכאן ואילך אומרים "מוריד הגשם " עד חג הפסח . אצל עדות אשכנז עיקרה של תפילת הגשם הוא פיוט אלפביתי המזכיר ניסים הקשורים במים , שנעשו לגדולי האומה , ובקשה שבזכותם ירדו גשמים . אצל עדות המזרח ובתימן נקראת התפילה "תיקון הגשם לשמיני עצרת . " גם בה פיוט דומה ועוד פיוטים שבהם בקשה להורדת הגשם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור