(ר(' גרשם מאור הגולה

הראשון בחכמים התורניים הגדולים של היהדות האשכנזית בימי הביניים . חי בצרפת ובמערב גרמניה בשלהי המאה העשירית ובתחילת המאה האחת עשרה . רב וראש ישיבה בעיר מיינץ . היה רב רבו של _ רש " י . התפרסם כפרשן התלמוד ויוחסו לו פירושים על מסכתות אחדות שבש " ס . רבני איטליה , צרפת וגרמניה היו פונים אליו בשאלות דת ודין , בעוד שקודם לכן היו פונים לגאוני בבל . מכאן כינויו "מאור הגולה . " ידוע גס כפייטן . בשמו קשורות תקנות חשובות הידועות בשם "" חרם דרבנו גרשם" ( חדר"ג ) משום עונש החרם שהיה צפוי לכל מי שמפר אותן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור