גרינברג, אורי צבי

. 1981-1894 מגדולי המשוררים העבריים בדורנו . נולד בגאליציה . גדל בלבוב וספג חינוך תורני חסידי . מגיל שמונה עשרה החל לפרסם שירים ביידיש ובעברית . בשנת 1915 גוייס לצבא האוסטרי ולאחר כשנתיים — בשנת — 1917 ערק . בשנת 1918 היה עד לפוגרומים שערכו הפולנים ביהודים . רישומם ניכר בהמשך יצירתו . עד עלייתו ארצה בשנת 1924 שורר בשתי לשונות . ספריו הראשונים יצאו ביידיש . את שיריו העבריים פירסס על במות שונות . משעלה ארצה ניתק את עצמו מן היידיש ודבק בעברית . תחילה היה קרוב לתנועת העבודה ושיריו נדפסו ב " הפועל הצעיר , " ב " קונטרס " וב " דבר . " באותו פרק זמן כבר נטלו חלק חשוב בשירתו האינדיבידואליזם והקיטרוג הנמרץ . בשנים 1927-1925 הוציא חוברות של "סדן . " בתקופה זו חל מפנה בתפישתו הציונית וביחסיו למדיניות הציונית . את התמורה שחלה בהשקפותיו ביטא במחברתו "כלפי תשעים ותשעה " . ( 1928 ) באותה השנה כתב את "חזון אחד הלגיונות" שקרא בו להקמת כוח צבאי עברי . ספר שיריו "כלב בית " הופיע בשנת , 1929 ולאחר מאורעות אותה שנה פירסם את "אזור מגן ונאום בן הדם " ( תר"ץ . ( בשנים 1934-1931 הלך לווארשה בשליחות המפלגה הרביז...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור