גרי או־יות

כינוי למתגיירים מתוך יראה ולא מתוך אמונה ואהבת ה י . מכונים כך על שם הכותים שהביאו הבבלים לשומרון והאריות הרגו בהם , ולפיכך התגיירו ( מלכים ב יז , כד-כח , ( אך עם זאת הוסיפו לעבוד עבודה זרה . אלה , וכיוצא בהם , המתגיירים למען נוחיות גשמית ( ובכלל זה המתגייר משום אהבתו לאשה ) אינם בגדר של "גרי צדק . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור