גרושין

התרת קשר הנישואין שבין בעל לאשה על ידי מתן "גט לאשה . בישראל לא הקלו במתן גט , ועשו הכל להשכין "שלום בית בין בני הזוג , אך מן הצד האחר לא ראו בנישואין קשר שאין להתירו . גם הבעל וגם האשה יכולים לתבוע גירושין , אם כי בתקנות רבינו יגרשום מאור הגולה נקבע ( המאה הי " א ) כי אין האשה מתגרשת אלא לרצונה . כדי להכביד על מעשה הגירושין נתקנה "הכתובה ובה החובות המוטלים על הבעל כדי שלא ישלח את האשה בלא כלום . בעל רשאי לכפות גט אם האשה לא ילדה במשך עשר שנות נישואין , אם נתגלו בה לאחר הנישואין מחלה או מום שבסתר , אם זנתה , אם היא "מורדת , " כלומר שהיא מסרבת לקיים יחסי אישות או שאינה מסוגלת לכך . האשה מצידה יכולה לתבוע גירושין אם הבעל עקר , חולני או אפילו מאוס עליה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור