גירוש יהודים מפרנקפורט ע"נ מין בשנת 4ו6ו. תחריט נחושת, המאה ה־7ו