גר

נוכרי שנכנס לכלל ישראל וקיבל על עצמו את דת ישראל מאהבה , בלא שתהיינה לו איזה מחשבות זרות בדבר . אין מקבלים גרים בנקל . אף מעמידים את הגר על כך שהוא מצטרף לאומה מדוכאה , וכי הוא מקבל על עצמו עול קשה של מצוות . סבר וקיבל על עצמו והוא איתן בדעתו ללמוד את התורה והמצוות שיהיה חייב בהן — מגיירים אותו . הגר חייב להימול ולטבול "במקווה . מאותה שעה הוא ישראל לכל דבר . לעיתים מקבל הגר את השם אברהם בן אברהם , והגיורת — את השם רות . התורה מגינה על הגר , הנקרע מסביבתו הקודמת . כהיסטוריה מוכרים כמה גרי צדק חשוכים , כגון ירות המואביה ואונקלוס הגר שתירגם את התורה לארמית . אף שמעיה _ואבטליון היו ממשפחת גרים . המלך "יוחנן הורקנוס החשמונאי 104-135 ) לפני סה " נ ) כפה את הגיור על בני אדום , שסופחה ליהודה . אך זה היה מקרה יוצא דופן . בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה היתה קיימת תנועת גרי צדק ברחבי העולם היווני הרומי . הדבר נבע מן ההתפכחות מן האלילות ועקב הפגישה הבלתי אמצעית עם היהדות . במאה הראשונה לסה " נ התגיירה הלני , המלכה מחדייב שבצפון עיראק . במאה השמינית התגיירו הכוזרים . בדורות האחרונים , עקב ריבו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור