גסטאפו

המישטרה הפוליטית החשאית בגרמניה הנאצית . שמה מורכב מראשי התיבות של _} " אהןימה / ץ \? א _\> ס 9 ולי _$ אי . " אורגנה על ידי ג _, ךיוג לשם מלחמה , במתנגדי הנאצים מייד אחרי עלות היטלר לשלטון בשנת . 1933 בשנת 1936 אוחדה עם "שירות הביטחון " בראשותו של הימלר . זה הפך אותו לכוח עצמאי אדיר ומאיים , שביצע את הפשעים האיומים בזמן המלחמה , ובכללם מעשי טרור נגד מתנגדים , והקמת "מחנות הריכוז וההשמדה . הגדילה לעשות " המחלקה היהודית , " שהיתה האחראית להגשמת "" הפיתיון הסופי . " • במשפטי נירנברג הוכרז הגסטאפו כאירגון פשע והפך שם נרדף לטרור . ראה : ( ה ) שואה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור