גן עדן

בתורה : מקומם של אדם וחווה קודם החטא . בתלמוד ובספרות המאוחרת : המקום שנועד לנשמות הצדיקים בעולם הבא , בו הם מקבלים את שכרם . היפוכו של "הגיהנום בו נענשות נשמותיהם של החוטאים . בתלמוד נאמר כי העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פרייה ורבייה , אלא צדיקים יושבים , עטרותיהם בראשיהם , ונהנים מזיו השכינה , אך מאידך גיסא באים באגדה ובקבלה תיאורים גשמיים מאוד לגן עדן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור