\ רף שנמ מתוך ^א בגניזת מדריך קהיר ירושלים . נכתב \ במאה ה־0ו בערך