: גניזת קהיר

"הגניזה , המפורסמת והיותר חשובה , שניגלתה בבית כנסת שבנ _$ סטאט — היא קאהיר העתיקה . כאן נשתמרו בשלימותס כמאתיים אלף דפים . משהובא לאנגליה קטע מספר משלי * בן סירא האבוד שנמצא בה , יצא לקאהיר ש " ז שכטר והעביר לאוניברסיטת קימברידג י שבאנגליה כמאה אלף דפים . שאר קטעי הגניזה מצויים במוזיאון הבריטי , בספריה הממלכתית בלנינגראד , בספריית הסמינר על שם שכטר בניו יורק ועוד . בזכות גניזת קאהיר נשתמר אוצר רב של חיבורים ותעודות בלשונות היהודים מימי הביניים . כתבי הגניזה הולכים ומתפרסמים על ידי החוקרים מאז סוף המאה הי " ט . נמנים עמהם רוב הפיוטים הארץ ישראליים , חיבורי הלכה ואגדה , איגרות הגאונים של בבל ושל ארץ ישראל בענייני ההלכה והציבור ותעודות שונות המפיצות אור על תולדות יהודי המזרח התיכון וסביבתו . נתגלו ביניהם גם העתקי חיבורים מימי בית שני , שעדיין היו מצויים בידי היהודים בימי הביניים כגון שרידי הנוסח העברי של בן סירא וספר "ברית דמשק " ( אחד מחיבוריה של כת ים המלח , שמייחסים לה את "המגילות הגנוזות . ( השרידים הקדומים ביותר שנמצאו בגניזה הם מסוף המאה ה ח י או תחילת המאה ה ט . ' חומר הגניזה הקאה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור