גניזה

גניזה הקברות . בני עדות המזרח נוהגים לקבור את גניזתם מדי כמה שנים בטקס מכובד , וכך נהגו גם קהילות בפולין וברוסיה . גניזות שנשתמרו היו מקור לא אכזב לחוקרי תולדות התרבות היהודית , שכן נמצאו בחן כתבי יד , חלקי ספרים , תעודות ומכתבים ששפכו אור על תקופות עלומות בחיי היהודים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור