גמלות חסדים (גמ"ח)

צורות שונות של עזרה חומרית ומוסרית לזולת . ברבות הימים נתייחד מושג זה בעיקר להלוואות ללא ריבית וללא ערבויות בטוחות , שיש בחן כדי להקל על הלווה , בלי להעמידו במצב של מקבל סעד ונדבה . צורות אחרות של גמילות חסדים הן בין השאר " " הכנסת כלה "" , " מעות חיטין , " "ביקור חולים , "הלווית המת וכיוצא באלה . זו האחרונה נקראת גם "גמילות חסד של אמת " ( גחש " א , ( שהרי אין לצפות לשום גמול מצד המת . הערך של גמילות החסדים נחשב מאוד ביהדות וזכה לחשיבות עליונה . לגביה היא אף אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא , אחת המידות שהעולם קיים בזכותן ואחת הדרכים לעידון חיי אנוש . ראייה זו של גמילות חסדים היא קדומה , ומשתקפת בבירור בדברי חז " ל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור