גלות

הרחקתו של העם בכוח מארצו וישיבתו בארץ נכר . בפרקי התוכחה שבתורה ( ויקרא כו , דברים כח-ל ) מוזכרת הגלות כעונש החמור ביותר בין העונשים הצפויים לישראל אם לא ישמרו את מצוות ה י . עם זאת הובטח לחם כי הגולים יוחזרו לארצם אם י ישובו מדרכם הרעה . תיאורי הגלות בתורה מצויינים בציוריות רבה ובחדירה מעמיקה למצב הגולים : "ואתכם אזרה בגויים ;" "והפיצך ה י בכל העמיס מקצה הארץ ועד קצה הארץ ;" "והבאתי מורך בלבבך בארצות אויביכם ;" "ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך , ונתן לך ה י לב רגז וכליון עיניים ודאבון נפש . " תודעת הגלות בתולדות ישראל התבטאה בהרגשת זרות בקרב העמים , בגעגועים עזים על שילטון בית דוד בארץ ישראל ועל עבודת ה י בירושלים , ובתקווה משיחית לבוא הגאולה הנכספת , "שקיבוץ גלויות הוא אחד משלביה המוקדמים . בעוד שעמים אחרים לרוב נטמעו או אבדו במקומות גלותם , שמרה תודעה זו על עם ישראל בגולה . בתקופת הגלות הארוכה נתפתחו בישראל גם רעיונות משנה על מהותה . המחשבה כי גם "בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים " ( ויקרא כז , מד ) התפתחה לרעיון "השכינה בגלות , " לאמר , שאלוהים שוכן בקרב עמו גם בגלות והוא ג...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור