גלוי ראש באשה

מגדרי הצניעות הוא שלא תצא אישה נשואה לרשות הרבים וראשה פרוע . מצווה זו היא מן התורה , שנאמר "בסוטה "ופרע את ראש האשה" ( במדבר ה , יח . ( מכאן הסיקו שאסור לבנות ישראל לצאת בשער מגולה . חכמים החמירו הרבה בדין זה עד שאמרו כי אישה היוצאת לרשות הרבים וראשה פרוע , עוברת על דת משה ובעלה רשאי לגרשה בלא כתובה . בבית פנימה פטורה אמנם האישה מלכסות את שערה , אך מנהג צניעות הוא שתכסה את ראשה גם כאן . לגבי כיסוי הראש בפאה נוכרית נתגלעה מחלוקת . לכתחילה הריהי ככיסוי , שכן היא מחפה על השיער הטבעי . אלא שלעיתים היא נאה יותר משיער טבעי וצדה את העין יותר מן השיער הטבעי . לפיכך יש שמקפידים שלא לחבוש אותה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור