גלוי עריות

ניאוף עם אחת מן העריות האסורות בתורה : קרובי משפחה , אשת איש , משכב זכר ומשכב בהמה . איסור גילוי עריות הוא אחד משבע מצוות בני נוח והוא אחד משלוש המצוות היחידות שנאמר עליהן "" ייהרג ואל יעבור , " כלומר אס כופים אדם לעבור עליהן ימסור נפשו ואל יעבור . ברוב העריות מן התורה אין קידושין תופשים . יש איסורי עריות _מדרבנן ואם קידש אדם אשה כזאת הקידושין תופשים ועליו להוציאה בגט . הוולד הנולד מגילוי עריות הוא "ממזר , ואסור לו לבוא בקשרי נישואין בישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור