גלגול נשמות

גלגול נשמות הט " ז בתקופת האר " י , פיתחה את רעיון גילגול הנשמות . לפיה כל הנשמות מתגלגלות בעולם ; נשמות הצדיקים מתגלגלות בגוף אדם ואילו נשמות הרשעים מתגלגלות בגוף בעלי חיים . לכשיבוא המשיח ייפסק הדבר , שאז יקום עולם נקי מחטא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור