גיטין, מסכת

מסכת בת תשעה פרקים בסדר נשים . עוסקת בכל דיני מתן גט לאשה , כתיבתו ועדיו . למסכת גטין גמרא בבבלי ובירושלמי ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור