גיהנום

מקום העונש לנשמות הרשעים לאחר מותם . מקור השם בגיא בן הינום שמדרום לירושלים העתיקה , שהיה סמל למקום זוועה ופורענות , לפי שהקריבו בו ילדים למולך . הסברים שונים ניתנו בספרות ישראל לדורותיה למהותו של הגיהנום . הם מושפעים מן המקרא , ויש שמושפעים גם מן המיתולוגיה הבבלית והיוונית . ספרי מוסר וקבלה ודרוש הפליגו בתיאורים מחרידים של העינויים הצפויים בגיהנום לחוטאים שיגיעו אליו , כל זאת כדי להרחיק את הבריות מלעבור עבירות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור