גטו

רובע מיוחד למגורי יהודים בגולה . יש שמשערים כי מקור המונח הוא מכינויו של הרובע היהודי המוקף חומה בוונציה ה 0 \ ' 0 טח = ) 86 ( 10 בית היציקה החדש , ( שהוקצה ליהודים בשנת . 1516 בדרך כלל העדיפו יהודי הגולה לגור בצוותא כדי לשמור על אורחות חייהם הדתיים והחברתיים ואף מטעמי ביטחון . אולם החובה לגור בנפרד מן הנוצרים באה להשפיל את היהודים בצד נשיאת אות הקלון והגבלת המקצועות שהותר ליהודים לעסוק בהם . לראשונה הוחלט על כך במועצה הלאטראנית השלישית של הכנסייה בשנת , 1179 אלא שעדיין לא כפו עליהם את המגורים הנפרדים . בשלהי ימי הביניים ועם פירסום הוראת האפיפיור בשנת 1555 להקים גיטאות בכל הארצות הנוצריות , התפשטו הגיטאות לדרום צרפת , לכמה מערי גרמניה ולמקומות אחדים במרכז אירופה . הצפיפות בגיטו היתה גדולה לפי ששטחו היה מוגבל . תנאי התברואה היו קשים והדבר הביא לעיתים למגיפות . הצד החיובי שבו היה באוטונומיה הדתית , התרבותית והחברתית של תושביו היהודים . עם "האמנציפאציה במאה הי " ח בטלו הגיטאות בזה אחר זה . הגיטו ברומא היה האחרון ששרד באירופה , והוא בוטל בשנת . 1870 בארצות האיסלאם לא גזרו בדרך כלל על היהו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור