גח " ל

( א ) ראשי תיבות של '' גיוס חוץ לארץ . " במלחמת העצמאות התנדבו עולים רבים לצבא . הם באו משארית הפליטה שלאחר השואה , ממחנות העקורים באירופה וממחנות המעצר בקפריסין , מקרב לוחמים יהודיים בצבאות השונים במלחמת העולם השנייה ומיחידות הפרטיזאנים . תחילה גוייסו ואומנו על ידי שליחי ה " הגנה , " גיוסם החל במארס 19 * 8 והם אומנו בשני בסיסים ראשיים , האחד בצרפת והאחר באיטליה . לאחר אימוניהם נשלחו ארצה , במעפילים או בדרכים אחרות . משקם צה"ל עבר הטיפול בחם למשלחת צה"ל . מספר מגוייסי גח"ל עלה על עשרים אלף , ורבים מהם נפלו במלחמת העצמאות . ( ב 1 ראשי תיבות של "גוש חירות ליבראלים " — איחוד של שתי המפלגות שקם בשנת 1965 בראשות מנחם בגין . גח " ל זכתה ביותר מעשרים אחוזים מקולות הבוחרים בכנסת הששית ( 1965 ) והשביעית . ( 1969 ) בתקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימים הצטרפה לממשלת ליכוד לאומי ( יוני . ( 1967 פרשה מן הממשלה ( אוגוסט ( 1970 בעקבות החלטת הממשלה להיענות בחיוב לתוכנית רוג'רס , שר החוץ האמריקני , להפסקת אש במלחמת ההתשה תוך נכונות עקרונית של ישראל לנסיגה לגבולות חדשים על פי החלטת מועצת הביטחון . 242 ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור