גזרות ת"ח-ת"ט

הטבח והחורבן ביהדות אוקראינה בשנים ת"ח-ת"ט ( 1648 ) בעת מרד הקוזאקים בהנהגת בוגדן _חמילניצקי נגד פולין . באותו פרק זמן התפרנסו רבים מהיהודים מחכירת אחוזות או מניהולן , מיישוב כפרים אך גס כמפתחי ערים . הם היו , איפוא , מעמד ביניים בין האצילים הפולנים לבין האוקראינים המשועבדים . בעת המרד שימשו מטרה ישירה וקלה לנקמה ולהתעללות . בפרעות , שנמשכו לסירוגין עד , 1656 נפגעו מאות קהילות יהודיות ורבבות יהודים נרצחו . יהודים רבים נלקחו בשבי כדי לקבל כסף פידיונם . ואכן אספו יהודי קושטא ואיטליה בכל תפוצות ישראל כספים רבים כדי לשחרר אלפים רבים של שבויים . רבים מן היהודים ברחו למערב אירופה ולתורכית , אך הרבה קהילות הוסיפו להתקיים גם לאחר הפורענות . בגזירות ת " ח-ת " ט נערך הטבח הגדול ביותר ביהודי הגולה עד מלחמת העולם השנייה במאה העשרים . הגזירות עוררו תקוות משיחיות עזות , ויש הרואים בהן אחד הגורמים לקבלתו של משיח השקר ישבתי צבי ט " ז שנים אחריהן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור