גור, חסידות

שושלת "בחסידות . בראשה עומדים "האדמו"רים לבית אלטר , שקבעו את מושבם בעיירה גורא קלווריה הסמוכה לוורשה שבפולין . מייסד השושלת היה ר' יצחק מאיר ( רי " מ , ( מצאצאי המהר"מ מרוטנברג ומתלמידי ר' לוי יצחק מברדיצ'ב . משנת 1860 היה למנהיג חסידות קוצק , הקרויה מאז חסידות גור , ועשה אותה תנועה המונית . הצטיין בידיעת התורה וחיבר בין היתר את חידושי הרי"מ לתלמוד . בנו , ר' יהודה אריה ליב , כיהן כאדמו"ר משנת 1871 ועד . 1905 הוא הרחיב את חסידות גור ופיתח אותה . הוא אף השפיע על חסידי פולין להילחם בתנועה הציונית . חיבורו על התורה וחידושיו לתלמוד נקראים "שפת אמת . " הנכד , רבי אברהם מרדכי , שימש באדמו " רות משנת 1905 ועד שנת . 1948 היה גדול בתורה ובחסידות ובד בבד עסקן ציבור . בימיו נעשתה חסידות גור לכוח המכריע ביהדות החרדית בפולין . היה ממייסדי "" אגודת ישראל" אך בעל זיקה חזקה לארץ ישראל ולבניינה . ביקר חמש פעמים בארץ לפני שנמלט אליה בשנת 1940 כפליט השואה . עורר את חסידיו "להרבות את היישוב בארץ הקדושה . " בנו , ר' ישראל , כיהן אחריו כאדמו " ר עד מותו בשנת . 1977 הוא חיזק את חסידות גור בארץ ישראל והקים ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור