גולומב, אליהו

. 1945-1893 מייסדו ומנהיגו של אירגון "ה " הגנה" וממנהיגי הפועלים העבריים בארץ . נולד ברוסיה . בהיותו בן _שש עשרה נשלח ארצה ללמוד בגימנסיה הרצליה והיה מבוגרי המחזור הראשון שלה . הגיע לפעילות ביטחונית מתוך עבודתו במשקי ההתיישבות מאז שנת , 1913 כאחד ממייסדי התנועה החלוצית הראשונה בין הנוער הלומד בארץ . שקד כל ימיו על שילוב ה " הגנה " בהתיישבות החלוצית , הן מבחינה אירגונית והן מבחינת החינוך וההסברה . בכל שלבי הגידול של כוח הביטחון היהודי בארץ מילא תפקיד מכריע בהפיכת פעילותם של קומץ מעטים , שמלאכתם בכך , לשירות ההמונים : החל ב"קבוצות הנשארים , " שנוסדו במלחמת העולם הראשונה לשם שמירה על יישובים עבריים , שתושביהם גורשו על ידי השלטון התורכי בטענה שהם סמוכים יותר מדי לחזית , ( 1917 ) דרך תנועת ההתנדבות בארץ ישראל לגדוד העברי בצבא הבריטי 11921-1918 ) ועד הקמת אירגון ה"הגנה " ההמוני . ( 1921 ) הנהיג והדריך את כל מעשי האירגון עד יום מותו ועם זאת נמנע מליטול על עצמו כהונה פיקודית רשמית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור