גוי של שבת

כינוי לנוכרי העושה למען היהודי בשבת מלאכות שאסורות לישראל . מקובל היה להסתייע בגוי בהדלקה ובכיבוי של אור , כיריים ותנור . על פי דין אסור לישראל לבקש מן הגוי שיעשה מלאכה בעבורו . הגוי חייב לעשות את המלאכה כאילו ביוזמתו שלו ובדרך שגס הוא עצמו נהנה ממנה . כמערכת החיים היהודיים בגולה קשה היה להתקיים בלי ה"גוי של שבת . " עם חידושי הטכניקה הוקל במקצת עניין ההדלקה והכיבוי בשבת , ובתחומים אלה נעשה תפקיד ה"גוי של שבת" מיותר . אך עדיין עומדת השאלה בהרבה מוסדות ומפעלים שלא התגברו על הבעיות הטכניות . קיימים מכונים מיוחדים העוסקים בפיתרון הבעיות של עבודה בשבת על פי ההלכה ובלי המוסד של "גוי של שבת . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור