ג'וינט

הוועד היהודי האמריקני המאוחד לסיוע . 16 _^ 1811 , 10100 מ _108 ז _6 תז _^ _11166 וחוח _00 ח 11110 _ג 1 ח 181 ס . ( מטרתו להגיש עזרה ליהודים נזקקים באשר הם . נוסד בשנת , 1914 בימי מלחמת העולם הראשונה , ממיזוג של שלושה ועדים נפרדים . בשנים 1918-1914 סייע הג'וינט ליהודים באירופה ובארץ ישראל באספקת מזון , לבוש , עזרה רפואית וכספים בסכום של חמישה עשר מיליון דולר . היישוב הישן כארץ ישראל קיבל כשני מיליון דולר . כשוך הקרבות הוסיף לסייע להמוני פליטים מרוסיה ומפולין , שברחו מאימת הפוגרומים . כן תמך , בשיתוף עם הסובייטים , בהתיישבות יהודית כפרית באוקראינה ובקרים ובהכשרה תעשייתית . הוא הציל בכך 14 , 000 משפחות יהודיות . בשנות העשרים ייסד האירגון המאוחד , בשיתוף עם "יק " א , איגודים שיתופיים למתן הלוואות בתנאים נוחים , שמהן נהנו כמיליון יהודים בפולין . עם עליית הנאצי ) _ם לשלטון בגרמניה נרתם הג'וינט לעזרתם של יהודי גרמניה , פתח בתי ספר מיוחדים לילדי היהודים שגורשו מבתי הספר הכלליים ופעל _באירגון הגירתם מגרמניה . בימי מלחמת העולם השנייה ניסה הג'וינט להציל יהודים מאירופה באמצעות הצלב האדום . אנשיו ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור