גוי

כינוי לאדם שאינו יהודי . במקרא משמעה של התיבה גוי הוא עם , ולפיכך גם ישראל נקרא גוי ( דברים ד , ח ; יהושע ג , יז , ( אך במרוצת הזמן נתייחדה לנוכרים בלבד . התורה דרשה מעם ישראל להתרחק "משבעת העממים שבארץ כנען , כדי שלא יושפעו מעבודת האלילים שלהם . במשנה ובתלמוד נוספו גזירות רבות , שתכליתן להרחיק את ישראל מהשפעת הגויים ואליליהם ( בעיקר במסכת עבודה זרה . ( כך נאסר על יהודים להתקרב אליהם בימי חגיהם , ולאכול מפיתם , משמנם ומיינם . כן נצטוו לנהוג זהירות כלפי הגויים , החשודים על רצח ועל גזל . בכל בוקר מברך היהודי "שלא עשני גוי , " משום שהוא זכה לתרי " ג מצוות בעוד הנוכרי חייב י בשבע מצוות בני נוח בלבד . יחד עם זאת חייבים בכבוד הגויים , שאף הם נבראו בצלם אלוהים . אמנם אין תורה בגויים , אך יש בהם חכמה ( איכה רבתי ב , יז . ( מכלכלים עניי נוכרים עם עניי ישראל , מבקרים חולים נוכרים עם חולי ישראל וקוברים מתיהם עם מתי ישראל ( גיטין סא , ע " א . ( שואלים בשלום גויים מפני דרכי שלום . הדיבר "לא תרצח " כולל גם גויים . גזל עכו " ם אסור וכן אין לגנוב את דעתם ולרמותס . אבידת גוי מותרת ליהודי , אך חכמים הקפ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור