גוג ומגוג

בנבואת יחזקאל על אחרית הימים ( פרקים לח-לט ) מדובר במלך גוג מארץ המגוג אשר יילחם בישראל ובאלוהיו סמוך לבוא "הגאולה . ה' ישמיד אותו ושם ישראל יתקדש בעולם . בבראשית י , ב נזכר מגוג בנו של יפת בן נוח . באגדה משמשים גוג ומגוג שמות נרדפים לאותה אומה . דעות שונות נאמרו על שלב זה בתהליך הגאולה . רבי עקיבא סבר שהמלחמה תימשך שנה תמימה ותביא סבל רב לעם ישראל . לפי תרגום המקרא לארמית יבוא קיבוץ הגלויות רק אחרי הניצחון על גוג ומגוג ( יונתן בן עוזיאל , במדבר יא , כו . ( רבי אליעזר בן הורקנוס סבר כי מלחמה זו תפרוץ יחד עם בוא המשיח ויום הדין . חכמים רכים עסקו בענייני הגאולה ובכלל זה בפרשת גוג ומגוג . לפי הברית החדשה יופיע גוג אלף שנים לאחר הופעת ישו , אך בימי התפשטות האיסלאם במאה השביעית ראו הנוצרים את מחמד וצבאו כגוג ומגוג .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור